Ungdoms og Studiecoaching

Ungdoms og Studiecoaching

Vi er nogle af Danmarks førende eksperter i ungdoms- og studie coaching.

Vi har siden 2005 haft tusindvis af gennemførte samtaler med unge mennesker og gennemført camps og kurser for titusindvis af unge mennesker.
John-Erik der er leder af virksomheden coacher selv og har aktuelt (jan. 2017) rundet de 7.500 1:1 samtaler og er også mentor rådgiver for de ansatte coaches rundt i landet.

Er det så noget for mig i min alder?

I forhold til coaching og rådgivning af unge deler vi det op og har erfaringen til at møde den enkelte ligepræcis der hvor man er.

Aldersgrupper:
10 – 13 år
13 – 19 år
20 – 30 år

De forskellige aldersgrupper har typisk deres udfordringer og studier på forskellige niveauer. I forhold til studie og niveau har vi erfaringer fra folkeskole, gymnasiet, universitet (div. kanditat og bachelor retninger) og mange andre studier også.

I samtalen med en coach vil du blive udfordret og stillet gode spørgmål, men du vil også få redskaber og støtte i forhold til den udfordring du måtte have.

Endvidere har vi forskellige coaches så vi kan matche dit behov!

Se endnu mere om ungdoms- og studiecoaching her

 

Vi får ofte spørgsmålet: “Coacher I også voksne?” Svaret er JA!

Mere end 2.000 gennemførte coaching og rådgivningssamtaler er fundamentet for også at arbejde med voksne mennesker.

Se mere her: http://ba-erhverv.dk og her

 

Hvad er en coach egentlig?

En coach er:

En coach er en person der er din ven, en der virkelig holder af dig. En coach er engageret i at hjælpe dig til at blive så god som overhovedet muligt. En der udfordrer dig og holder dig til ilden.

Coachen har viden og erfaring fordi de selv har prøvet mange forskellige ting. De er ikke bedre end de mennesker som de coacher. Faktisk har de mennesker som de underviser og coacher endda større medfødte evner end dem selv. Men fordi en coach i årevis har koncentreret sin energi på et bestemt område kan en sådan på kort sigt lære dig en eller to forskelle der på et øjeblik kan ændre det, som du er i stand til.

Sommetider kan en coach give dig ny information, nye strategier og færdigheder; coachen viser dig, hvordan du får målbare resultater. Nogle gange lærer en coach dig ikke noget nyt, men husker dig på, hvad du skal gøre lige på det rigtige tidspunkt, og de presser, støtter eller løfter dig så til at gøre det!

En coach hjælper mennesker til at opnå lige præcis det de gerne vil, på en hurtigere og nemmere måde.

Alle kan have brug for en coach, om det så er en virksomhedsleder på højeste niveau, en student, en hjemmegående, en hjemløs eller en regeringsleder.

I Samarbejde med en coach vil du blive bevidst om dine mål og arbejde mere koncentreret mod disse.

At du har ressourcerne og midlerne vil gennem samtaler blive indlysende for dig.

Du vil i samarbejde med coachen sætte dig tydelige og klare mål. Mål som du vil kunne nå inden for en overskuelig fremtid.

Hver enkelt menneske har uanede ressourcer, som ofte venter på at blive givet fri, dette er et fact og den grundlæggende filosofi, som vi arbejder ud fra!

Ofte tager dagligdagens turbolens over og vi glemmer, at skue indad for at skue fremad.

-vi glemmer, at beslutte at forandre-

Med coachen som katalysator får du rum for denne udvikling.


Ungdomscoachkursus For vejledere/coaches

Ungdomscoachuddannelsen

Redskaber til dig, der arbejder som vejleder, rådgiver eller ungdomscoach.

Det er en dag, det er en masse redskaber. Det er kompakt og det hele kan bruges med det samme du kommer hjem i egen praksis.


 

 

Vi kommer på denne dag blandt andet rundt om:

 • Konflikthåndtering – inklusiv værdiforståelse og løsning af konflikter
 • Læringsstile – hvordan du bruger disse samt laver en profil
 • Turborummet© – Bang Akademis unikke studieredskab
 • Pensumopnåelse© – Bang Akademis unikke overbliksredskab til pensumlæsning
 • Strukturugen – hvordan du hjælper unge/studerende til at få struktureret dagen og ugen
 • Eksamensforståelsen© – hvordan du støtter unge og studerende i at gå til eksamen og score minimum 7 i karakter
 • Hjernen og subtile funktioner – herunder kæmp/flygt reaktionsmønstre
 • Og meget meget mere.

Se meget mere her: Ungdomscoachuddannelse


Coachuddannelse

Vi tilbyder løbende coachuddannelse

Vi har tilrettet uddannelsen så den passer til dig der gerne vil uddanne dig til coach, arbejder med mennesker, arbejde med personlige mål, interesserer dig for personlig udvikling mm.


Hvad?

NLP Coachuddannelse. Det er 5 moduler á 2 dage samt et lille pensum, der skal læses og en række opgaver, der skal udføres. Du bliver udfordret, men i et absolut trygt miljø, hvor der er fokus på dig og udvikling af dine kompetencer.

Hvor?

Gothersgade 87, st., 1123 København K

Hvornår?

2022

Pris

19.500 kr. inkl. moms

Hvordan:

Der bliver både fart på og tid til fordybelse. Du får udfordret og trænet alle dine måder, at lære på i løbet af uddannelsen. Vi veksler mellem teoretiske oplæg, der primært tager udgangspunkt i kognitiv og systemisk psykologi samt praktisk træning af det, vi har gennemgået. Du får altså ny viden og denne bliver hurtigt omsat til noget, der kan anvendes i praksis.

Der er fokus på coachingteknikker, NLP, personlige kompetencer og mestring. Vi sætter hele uddannelsens indhold i forhold til din hverdag.

Manual:

Du får udleveret en kursusmanual, der indeholder den viden, vi forventer du har styr på, når uddannelsen er gennemført.

Du lærer at finde svaret på en række spørgsmål og får lov til at coache de første mange gange i et rum fyldt med tillid til dig og med erfarne folk omkring dig.

Og ikke mindst – du lærer at stille de skarpe spørgsmål!

Download flyer her:

Se mere her

 


trivselsdage/foredrag på din skole/institution

Foredrag, Camp eller trivselsdag (antimobning) på din institution

Vi kommer ud til dig/jer og afholder gerne foredrag, camp dage eller trivselsdage på din institution. Vi har erfaringer med alle målgrupper i grundskolen, gymnasiet, tekniske skoler, universiteter mm.


 

 

Vi arbejder inden for følgende områder:

 • En god ven og den gode tone
 • Teoretisk oplæg om hjernen og hvorfor tillid og tryghed er vigtig
 • Mobning – og hvad det er
 • Trivsel – tillid, tryghed, motivation og glæde
 • Hvad kan man gøre og hvad skal man gøre
 • Fortællinger fra elever som ikke har haft det godt
 • En hilsen fra en der er blevet mobbet men genfandt trivslen
 • Motivation
 • Læring
 • mm

talebobel-green-100

Hvert oplæg er tilpasset den enkelte målgruppe og i et tempo så alle inden for målgruppen kan følge med. Se mere her

Ring for en samtale om et tilbud på din skole, en workshop, et foredrag eller måske endda flere dage.

T: 2988 2440