Ungdomscoachkursus For vejledere/coaches

Ungdomscoachkursus For vejledere/coaches

Ungdomscoachuddannelsen

Redskaber til dig, der arbejder som vejleder, rådgiver eller ungdomscoach.

Det er en dag, det er en masse redskaber. Det er kompakt og det hele kan bruges med det samme du kommer hjem i egen praksis.


 

 

Vi kommer på denne dag blandt andet rundt om:

 • Konflikthåndtering – inklusiv værdiforståelse og løsning af konflikter
 • Læringsstile – hvordan du bruger disse samt laver en profil
 • Turborummet© – Bang Akademis unikke studieredskab
 • Pensumopnåelse© – Bang Akademis unikke overbliksredskab til pensumlæsning
 • Strukturugen – hvordan du hjælper unge/studerende til at få struktureret dagen og ugen
 • Eksamensforståelsen© – hvordan du støtter unge og studerende i at gå til eksamen og score minimum 7 i karakter
 • Hjernen og subtile funktioner – herunder kæmp/flygt reaktionsmønstre
 • Og meget meget mere.

Se meget mere her: Ungdomscoachuddannelse


trivselsdage/foredrag på din skole/institution

Foredrag, Camp eller trivselsdag (antimobning) på din institution

Vi kommer ud til dig/jer og afholder gerne foredrag, camp dage eller trivselsdage på din institution. Vi har erfaringer med alle målgrupper i grundskolen, gymnasiet, tekniske skoler, universiteter mm.


 

 

Vi arbejder inden for følgende områder:

 • En god ven og den gode tone
 • Teoretisk oplæg om hjernen og hvorfor tillid og tryghed er vigtig
 • Mobning – og hvad det er
 • Trivsel – tillid, tryghed, motivation og glæde
 • Hvad kan man gøre og hvad skal man gøre
 • Fortællinger fra elever som ikke har haft det godt
 • En hilsen fra en der er blevet mobbet men genfandt trivslen
 • Motivation
 • Læring
 • mm

talebobel-green-100

Hvert oplæg er tilpasset den enkelte målgruppe og i et tempo så alle inden for målgruppen kan følge med. Se mere her

Ring for en samtale om et tilbud på din skole, en workshop, et foredrag eller måske endda flere dage.

T: 2988 2440